Calendar

October 2018
MonTueWedThuFriSatSun
 << < > >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Who's Online?

Member: 0
Visitor: 1

Announce

rss Syndication

Links

  • wentylacja Warszawa
  • klimatyzacja precyzyjna Warszawa
  • klimatyzacja
  • atrakcje Warszawa
22 Jun 2012 - 18:34:22

ewidencja freonu

Nowa ustawa ozonowa weszła w życie w 14 dni po jej ogłoszeniu. Dz.U. zawierający tę ustawę ukazał się 31 maja 2004 r., zatem ustawa obowiązuje od 14 czerwca 2004 r. A obowiązek prowadzenia ewidencji zaistniał... już od 1 LIPCA 2002 R.! Podsumowując, do wejścia w życie nowej ustawy ozonowej (tj. do 13-06-2004) powinien Pan był prowadzić ewidencję zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28 maja 2002 r. "w sprawie określenia wzorów formularzy ewidencji kontrolowanych" (Dz.U.2002.78.709), a począwszy od 14-06-2004 powinien klimatyzatorbył prowadzić ewidencję substancji kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. "w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych" (Dz.U.2004.185.1911). Wg starej ustawy, istniał obowiązek przesyłania kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykorzystania SZWO - do Ministra Gospodarki. Ostatnie kwartalne sprawozdanie należało przesłać za I kwartał 2004 r. - do 30 kwietnia 2004 r. Według nowej ustawy, sprawozdania z wykorzystania SZWO należy przesyłać raz na rok - do BOWO, do 28 lutego, za rok poprzedni. ((2)) Trzeba zwrócić uwagę, że obecna ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla każdego typu substancji kontrolowanej. Zatem, jeśli używa Pan R22, a czasami także np. R409A i 401A, to dla powinien Pan prowadzić ewidencję zakupów (w tabeli zatytułowanej "źródło pochodzenia") oraz stosowania (w tabeli zatytułowanej "cel używania") w trzech różnych zestawieniach. Tu w odpowiednich pozycjach należy zaznaczać "kategorię" pochodzenia i używania substancji klimatyzacja  kontrolowanej. Do BOWO należy wysłać wszystkie te trzy zestawienia, plus bilans roczny. Niestety, aby móc rzetelnie wykonać bilans roczny, to nie widzę innego sposobu, jak tylko zaprowadzenie ewidencji wg nowego wzoru już od stycznia 2004 r. Taka jest moja opinia i jestem prawie przekonany, że właśnie taką odpowiedź otrzymamy od Ministerstwa Gospodarki.  ((3)) O kwalifikacjach była już mowa na tym forum... Ale przypomnę... Stara ustawa wprowadzała obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji, określonych przez Ministra Gospodarki w jednym z rozporządzeń z maja 2002 r. Formalnie - nie był wymagany żaden dokument potwierdzający takie kwalifikacje, ale z doświadczenia własnego i firm serwisowych wiemy, że gdy kontrolerowi inspekcji ochrony środowiska pokazało się np. Zieloną Kartę, to ten punkt kontroli był "zaliczony". Nowa ustawa wprowadziła obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji (a więc dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie substancji kontrolowanych). Jak czytamy w art. 9 ust. 1 ustawy: "Działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, może prowadzić osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę." Jak Pan widzi, nie ma zapisanego obowiązku posiadania ŚK dla osoby prowadzącej ewidencję klimatyzacji - chyba, że osoba ta dokonuje innych czynności, które zostały wymienione w przytoczonym fragmencie ustawy. Jednak nie mogę się do końca zgodzić z następującym fragmentem Pańskiej wypowiedzi: "(...) osoba prowadząca ewidencję do czasu wejścia w życie [nowej - przyp. md] ustawy nie była zobowiązana do posiadania uprawnień w zakresie obrotu tymi substancjami, tzn.zajmowała się sprzedażą hurtową, prowadzeniem magazynu, a pracownicy techniczni tego samego podmiotu zwolnieni są z obowiązku posiadania takiego świadectwa na podstawie traści art.55 ustawy ozonowej?". To nie jest pełna prawda, bowiem w art. 20 poprzedniej ustawy ozonowej zapisano, że osoby prowadzące "działalność polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych lub innych urządzeń, wykorzystujących substancje kontrolowane, a także odzysku zużytych substancji kontrolowanych, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do ponownego stosowania" muszą posiadać odpowiednie "minimalne kwalifikacje", określone przez Ministra Gospodarki. Powtarzam to, co miało zastosowanie również pod rządami starej ustawy: od osoby prowadzącej ewidencję nie wymagano posiadania wspomnianych "minimalnych kwalifikacji", ale pod warunkiem, że ta osoba nie prowadziła innej działalności (por. powyżej), dla której wprowadzono obowiązek posiadania kwalifikacji. I jeszcze jedno - nie można powiedzieć, że "pracownicy techniczni są zwolnieni z obowiązku posiadania świadectwa". To jest nieprawda. Prawdą jest natomiast, że wyłącznie do 31 grudnia 2005 r. tacy pracownicy - mimo nieposiadania ŚK - mogą wykonywać swoją dotychczasową pracę związaną z substancjami kontrolowanymi, jednak TYLKO pod warunkiem, że posiadają kwalifikacje zgodne z dotychczasowymi przepisami prawnymi (czyli takie kwalifikacje, które określił Minister Gospodarki w swym rozporządzeniu (bodaj) z 22 maja 2002 r((4)) Tzw. "opłata za substancje kontrolowane", o której mowa w art. 18, 19, 20 i kolejnych nowej ustawy dotyczy substancji kontrolowanych wprowadzanych PO RAZ PIERWSZY do obrotu na terytorium Polski. Inaczej mówiąc, za rozliczenie (finansowe i sprawozdawcze) z tej opłaty odpowiedzialne są firmy/podmioty, które zakupią czynniki HCFC poza Polską i sprzedadzą te czynniki w naszym kraju, lub wykorzystają je w inny sposób w naszym kraju (np. do własnej instalacji). Ma Pan rację, że opłata dotyczy czynników HCFC przywożonych do Polski niejako z dwóch źródeł: (i) czynników nowych - od producenta lub dystrybutora klimatyzacji oraz (ii) czynnników pochodzących z odzysku.

Admin · 251 views · 0 comments
Categories: First category

Permanent link to full entry

http://klimatyzacja.youblog.net/o-montazu-klimatyzac-b1/ewidencja-freonu-b1-p5.htm

Comments

No Comment for this post yet...


Leave a comment

No comments are allowed in this blog